1.b klase un 5. klase apmeklē sveču darbnīcu!

04.03.2019 to 04.03.2019

26.februārī un27.februārī SIA “Sveču darbnīca” telpās  notika Friča Brīvzemnieka pamatskolas 1.klašu un 5.klases karjeras atbalsta projekta pasākums

“Čaklās rociņas”

 

Pasākuma laikā skolēni tika iepazīstināti ar sveču ražošanas operatora  profesiju, ar šīs profesijas specifiku, nepieciešamajām prasmēm un iemaņām šajā darbā, kā arī skolēni uzzināja  par profesijām, kas ir saistītas ar sveču ražošanu.

Lai nostiprinātu zināšanas un dotu iespēju pārbaudīt savu radošo un praktisko meistarību, skolēniem bija praktiska iespēja meistarklasē izveidot pašiem savas  sveces.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713)

 

Skolēnu atziņas pēc pasākuma:

Man patika, ka mēs paši varējām izvēlēties krāsas un taisīt sveces. Man likās, ka tas būs grūtāk. Evelīna/5.kl.

Bija ļoti interesanti uzzināt kā kādreiz taisīja sveces. Anastasija/5.kl.

Rezultāts sanāca ļoti labs un garastāvoklis arī bija labs. Katrīna /5.kl.

Sveču darbnīcā man ļoti patika. Patika arī sveču marmorēšana un taisīt sveci-puķi. Mārtiņš/ 1.b kl.

Man tur ļoti patika. Ļoti patika mērcēt sveci krāsā. Kristjans/ 1.b kl.

Man ļoti patika, es gribētu tur atgriezties vēl. Beate/ 1.b kl.

Man ļoti patika tur svecestaisīt un krāsot. Emīls/ 1.a kl.

Bija interesanti gatavot sveces. Tristans/ 1.a kl.

Gallery

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google