ESF projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai jeb PUMPURS, ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001

Projekta koordinatore skolā šajā mācību gadā ir Dace Šetlere. Projektā skola ir iesaistījusies no 2019.gada rudens un ir viena no 82 Rīgas skolām, kuras jau īsteno šo projektu.

Par projektu sīkāku informāciju var iegūt projekta mājas lapā:  http://www.pumpurs.lv/

 

 

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google