Skolas padome

Skolas padomē darbojas aktīvi, atbildīgi un ar entuziasmu apveltīti vecāki un skolotāji, kuriem nav svešs komandas darbs. Uz jebkuru no viņiem var paļauties.

Viņi pārstāv klašu vecāku intereses sadarbībā ar skolu. Šie cilvēki ir gatavi nesavtīgi ziedot laiku šim darbam, tādā veidā paužot savu ieinteresētību un vēlmi reālai rīcībai, lai sadarbība būtu vērsta uz attīstību un pozitīvu rezultātu. Tas, savukārt, ir ieguvums visiem kopā gan skolai, gan bērniem, gan arī pašiem vecākiem.

Regulāri notiek skolas padomes sanāksmes.

 

Skolas padomes priekšsēdētāja: Māra Jazņeviča

Skolas padomē darbojas

vecāki:

1.a Ilze Cekule

1.b Liāna Korņejeva

2.a Jānis Teteris

2.b Normunds Taurītis

3.a Agnese Vērpele

3.b Evita Gorbunova

4.a Baiba Veisberga

4.b Irisa Mukāne

5. Normunds Lācis

6.a Māra Jazņeviča

6.b Nelda Fedotova

7. Ina Terļecka

8. Baiba Skrabāne

9. Krists Vistiņš

skolotāji:

Biruta Venckus, Ieva Zdanovska, Biruta Sniķere

 

Skolas padomes 18.septembra sanāksmes lēmumi:

1.Skolas direktorei arī turpmāk informēt par jaunumiem un novitātēm skolas darbā.

2.Sagatavot bukletu - "ja tu šeit esi pirmo reizi."

3.Vecāku koncertu rīkot 2019.gada 7.martā.

4.Atgādināt vecākiem un bērniem par skolas iekšējās kārtības noteikumiem un lūgt tos ievērot, lai visu pušu sadarbība noritētu patīkami un veiksmīgi.

5.Atbalstīt E.Krūmiņas iniciatīvu.

 

Ierosinājumiem skolas darba uzlabošanai aicinām sazināties ar savas klases skolas padomes vecākiem vai padomes priekšsēdētāju Māru Jazņeviču.

 

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google