Atbalsta personāls

Izglītības psiholoģe Iveta Nereta

Pieņemšanas laiks: trešdienas plkst. 9:00-10:00

210.kabinets

 

Logopēde Inese Dāboliņa

Pieņemšanas laiks: trešdienas 11:00-11:30

303.kabinets

 

Sociālais pedagogs Dace Šetlere

Pieņemšanas laiks: otrdienās plkst.15:00-16:00

202.kabinets

Tālrunis 67474047

 

Medicīnas māsa Vija Feldmane

Pieņemšanas laiks: trešdienās 15:00-16:00

201.kabinets

 

Pedagoga palīgs 1.-2.klasēs Rasa Valdiņa

 

Direktores vietniece Ieva Zdanovska

Pieņemšanas laiks: pirmdienās no 16:00-17:00

207.kabinets

 

 

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google