Atbalsta personāls

Izglītības psiholoģe Iveta Nereta

Logopēde Inese Dāboliņa

Sociālais pedagogs Dace Šetlere

Medicīnas māsa Vija Feldmane

Pedagoga palīgs 1.-2.klasēs Rasa Valdiņa

Direktores vietniece Ieva Zdanovska

 

Tālrunis 67474047, 67474048

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google