ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Friča Brīvzemnieka pamatskola piedalās projektā "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs", kura īstenošanas laiks ir no 2016.gada 2.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim. projekta mērķis: uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs; nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās; celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm; motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši izglītojamā interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

Projekta īstenotājs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra. 

 

2023./2024.m.g

vecāki viesojas skolā

tikšanās ar skoals absolventiem

 

Projekts pagarināts līdz 2022. gada 31. decembrim.

Sadarbības partneri:
pašvaldības
profesionālās izglītības kompetences centri
Valsts izglītības satura centrs

Par projekta realizāciju atbildīgs pedagogs karjeras konsultants (PKK): Iveta Gūtmane

2022./2023.m.g.

Tikšanās ar absolventu

Par karjeras projektu ESF projekta noslēgumā filmā dalās pieredzē arī mūsu skolas skolēni

Karjeras mēneša pasākumi

Karjeras un drošības mēneša spilgtākie mirkļi

Karjeras atbalsts mūsu skolā

Par profesijām

 

2021./2022.m.g.

Tiek piedāvātas individuālās karjeras konsultācijas skolēniem un viņu vecākiem.

Karjeras mēneša pasākumi.

Karjeras atbalsta pasākums 9.klasei.

Turpināsim informēt par profesijām. Rubrika - par profesijām.

PIEDĀVĀJAM individuālās karjeras konsultācijas. Pieteikties pie karjeras konsultantes Ivetas Gūtmanes. Pieņemšanas laiks: pieteikšanās rakstot e klases pastā. Datums un laiks pēc abpusējas vienošanās. 103. kabinets

Pedagoga karjeras konsultanta pamatuzdevumi karjeras izglītības programmas ietvaros: Pedagogs karjeras konsultants palīdz audzēkņiem iegūt, izskaidrot un izmantot informāciju, kas ir būtiska viņu personīgās un sociālās izglītības un karjeras attīstībai.

Pedagogs karjeras konsultants palīdz audzēkņiem apgūt prasmes, kā risināt problēmas, mainīt attieksmi un pieņemt lēmumus, lai risinātu dažādus dzīves jautājumus. To var piedāvāt gan individuāli, gan grupā kā attīstības un mācīšanās procesa sastāvdaļu, kā arī īsteno integrētās stundas sadarbībā ar mācību priekšmetu skolotājiem.

Pedagogs karjeras konsultants sniedz atbalstu skolēniem, vecākiem, skolotājiem, skolas vadībai un visām institūcijām, kas ir iesaistītas skolēnu personīgās un sociālās, izglītības un karjeras attīstības veicināšanā.

Pedagogs karjeras konsultants koordinē pasākumus saskaņā ar karjeras izglītības programmas mērķiem (informācijas sniegšana un/vai IKT pieejamības nodrošināšana, karjeras vadības prasmju veidošana.)

Pedagogs karjeras konsultants iesaistās skolas organizētajos pasākumos saistībā ar karjeras izglītības programmas mērķiem. Šādi pasākumi ietver ēnu dienas, darbavietu, mācību iestāžu apmeklēšanu u.c.

Individuālās karjeras izglītības konsultācijās ir iespējams:

• Izzināt savas intereses, vēlmes, prasmes, talantus.

• Sagatavot kvalitatīvu CV un motivācijas vēstuli.

 • Izvēlēties personībai piemērotāko profesiju.

 • Plānot tālākizglītības ceļu.

 

Pedagogs karjeras konsultants palīdz audzēkņiem iegūt, izskaidrot un izmantot informāciju, kas ir būtiska viņu personīgās un sociālās izglītības un karjeras attīstībai, koordinē pasākumus saskaņā ar karjeras izglītības programmas mērķiem ,sniedz atbalstu skolēniem, vecākiem, skolotājiem, skolas vadībai un visām institūcijām, kas ir iesaistītas skolēnu personīgās un sociālās, izglītības un karjeras attīstības veicināšanā.

 

2020./2021.m.g.

Rubrika - par profesijām! Šo rubriku nemitīgi papildināsim! 

 

2019./2020.m.g.

Dažādā profesiju pasaule

Rotu gatavošana

Laboratorium

Ādažu poligons

2.-3.klasēm ES izzināšana

Konditorejas meistarklase

9.klase Novikontas jūras koledžā

Karjeras nedēļas pasākums - Ķīmiķa profesija 

Karjeras mēneša pasākumi

Viktorīna "Karjeras kurpe" 

 

2018./2019.m.g.

Democentra vizīte

Sēklu muss

Absolventi uzrunā - Matīss Jurģelis

Sveču darbnīca

Māls mūsu rokās - keramikas darbnīca

IZM pārstāvis Modris Apse viesojas skolā

Profesiju bāka

SEB lekcija par finanšu pratību

Absolventi uzrunā

Vecāku profesiju diena sākumskolā

Ekskursija uz Skrīveriem

 

2017./2018.m.g.

ekskursija uz Ādažu čipsiem 

nodarbība par saldumu ražošanas nozari

nodarbība par kokkopja un arborista prefesiju

maizes ceptuves LĀČI apmeklējums

Lidostas "Rīga" apmeklējums

Trenera Egila Purviņa nodarbības

Ekskursijas uz Jegavas karameļu darbnīcu

2b klase SEB

Marta pasākumi 3. un 4.klasēs

Izstāde SKOLA un sveču darbnīca

LNB apmeklējums karjeras izglītības ietvaros

Ventspils stikla pūtēju nodarbības un šeit 

Karjeras izglītības nodarbība LNB 9.klase 6.decembris

Meistarklase "Dari pats" 5.decembris

Profesiju sīrups 9.klasēm 29.novembris

Profesiju sīrups 4.klasēm 23.novembris

 

 

Galerija

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google