Skolas padome

Skolas padomē darbojas aktīvi, atbildīgi un ar entuziasmu apveltīti vecāki un skolotāji, kuriem nav svešs komandas darbs. Uz jebkuru no viņiem var paļauties.

Viņi pārstāv klašu vecāku intereses sadarbībā ar skolu. Šie cilvēki ir gatavi nesavtīgi ziedot savu laiku, tādā veidā paužot savu ieinteresētību un vēlmi reālai rīcībai, lai sadarbība būtu vērsta uz attīstību un pozitīvu rezultātu. Tas, savukārt, ir ieguvums visiem kopā gan skolai, gan bērniem, gan arī pašiem vecākiem.

Regulāri notiek skolas padomes sanāksmes.

 

Skolas padomes priekšsēdētāja 2022./2023. mācību gadā -  Egija Krūmiņa.

Skolas padomes klašu vecāku pārstāvis 2022./2023. mācību gadā:

1.a klase Karīna Beinerte

1.b klase Elīna Štrodaha

1.c klase Kristīne Martinsone

2.a klase Zigmārs Strautnieks

2.b klase Gundega Zaķe-Cimža

2.c klase Diāna Dmitrijeva

3.a klase Anna Gobzeme-Nulle

3.b klase Agate Jermolajeva

4.a klase Ilze Šķiņķe

4.b klase Juris Močuļskis

4.c klase Ligita Ašaka

5.a klase Ilze Cekule

5.b klase Liāna Korņejeva

6.a klase Ieva Mālniece

6.b klase Egija Krūmiņa

7.a klase Skaidrīte Folmane

7.b klase Evita Rostoka

8.a klase Singita Čepule

8.b klase Renārs Dreimanis

9. klase Ilze Rozentāle-Stundiņa

 

Skolotāji:

Biruta Venckus, Ieva Zdanovska, Dace Šetlere, Elīna Skuja

 

 Skolas padomes 2023.gada 7. februāra sanāksmes lēmumi (prot. nr. 1./23.):

1. I. Cekulei, kā vecāku padomes pārstāvei, deliģēt kopā ar skolu apzināt iespējas un veidus, kā realizēt mobinga prevencijas un novēršanas pasākumus.

2. Rīkot vecāku koncertu “Atdod savu sirdi bērniem” 2023. gada 30. martā.

 

Skolas padomes 2022.gada 12. oktobra sanāksmes lēmumi (prot. nr. 3./22.):

1. Organizēt vecāku koncertu bērniem "Atdod savu sirdi bērniem", 2023. gada 9. martā.

 

Skolas padomes 2022.gada 25. maija sanāksmes lēmumi (prot. nr. 2./22.):

1. Skolas padomes klašu pārstāvji – vecāki, apņemas informēt savas pārstāvētās klases vecāku kolektīvu par sēdē runāto, pieņemtajiem lēmumiem un nodot informāciju tālāk par aktualitātēm saistībā ar skolas darbu, izsūtīt mēneša informatīvo lapu savas pārstāvētās klases vecākiem.

2. Individuālie mācību līdzekļi ir vecāku iegādāti savam bērnam.

3. Skolas lielo pasākumu laikā atvērt Bāriņu ielas gājēju vārtus.

 

Skolas padomes 2022.gada 3.marta sanāksmes lēmumi (prot. nr. 1./22.):

1. Šajā mācību gadā atcelt vecāku koncertu – 15 balsis.

2. 1.-3.klašu skolēni savās klašu telpās un gaitenī pie savas klases var staigāt bez sejas aizsargmaskām – 15 balsis.

3. Vecāki atbalsta, ka skolā ar skolēniem tiek runāts par karu Ukrainā, ka tiek uzaicināti profesionāļi, kas skaidro esošo situāciju un ka 11.03.2022. tiek organizēts labdarības tirdziņš Ukrainas karā cietušajiem.

 

Skolas padomes 2021.gada 2.decembra sanāksmes lēmumi (prot. nr. 3./21.):

1. Organizēt kopīgu sanāksmi MS Teams ar RD Satiksmes departamentu, skolas padomi un pašvaldības policiju.

2. Nosūtīt informāciju skolēnu vecākiem par decembrī plānotajiem pasākumiem un aktivitātēm skolā, vecāku padomes pārstāvjiem informēt par sanāksmē runāto savas klases vecākiem.

3. 21.12.2021. vecāki sveic bērnus ar kakao un lielu piparkūku svētkos. Kakao uzvāra skolas ēdnīcā. Piparkūku cepšana Gundegas Cimžas-Zaķes pārziņā.

 

Skolas padomes 2021.gada 22.septembra sanāksmes lēmumi (prot. nr. 2./21.):

1. Par Skolas padomes priekšsēdētāju ievēlēta Egija Krūmiņa.

2. Skolas padomes sēdes turpmāk organizēt pēc nepieciešamības gan klātienē, gan attālināti, vadoties pēc epidemioloģiskās situācijas valstī.

 

 

 

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google