Mācību vizīte uz Latvijas Universitātes Botānisko dārzu.

23.04.2018 to 23.04.2018

Šā gada 18. aprīlī, 7.klases skolēni un daļa 8.klases skolēni devās uz LU Botānisko dārzu, lai nostiprinātu zināšanas par bioloģijas stundās iemācīto vielu. Skolēni tika iesaistīti galda spēlēs par Latvijā sastopamiem indīgiem augiem un ārstniecības augiem. Kā arī bija jāatpazīst augi pēc to sastāvdaļām. Pēc šīm aktivitātēm skolēniem bija jāmeklē augi palmu mājā un jāatrisina krustvārdu mīkla. Pēc nodarbības skolēniem bija iespēja izstaigāt botānisko dārzu, tai skaitā, arī tauriņu māju un acāliju istabu.

Pasākums notika ESF projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta numurs: 8.3.2.2./16/I/001) ietvaros.

Gallery

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google