Veļu laika šausmu stāsti

Uzraksti ŠAUSMU STĀSTU, līdz 29.okotbrim iesniedz to savai klases audzinātājai vai sk. Inesei Dāboliņai (303.kabinetā). Savu šausmu stāstu varēsi izstāstīt 31.okotbrī "Veļu laika šausmu stāstu" vakarā!

Piedalās 3.-9.klases

Informācija par pasākuma norisi sekos..

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google