Vecāku rīkots koncerts "Atdod savu sirdi bērniem!"

Sirsnīgi aicinu apmeklēt vecāku rīkoto koncertu "Atdod savu sirdi bērniem"-2019

Friča Brīvzemnieka Pamatskolā 

7.martā plkst.18.00

 

Gaismiņ, teci man pa priekšu.

Nepamet jel mani vienu!

Neļauj mani tumsai panākt!

Neļauj mani pārmākt bēdām.

Gaismiņ, teci man pa priekšu.

Es tev sekošu pa pēdām!

 

Būsim kopā! Dalīsimies savstarpējā sirsnībā un priekā! Radīsim svētkus sev un bērniem!

 

Vecāku padomes priekšsēdētāja

Māra Jazņeviča

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google