Valsts svētkiem veltīts svinīgais koncerts

Svinīgie pasākumi skolā šajā nedēļā

14.novembris:

pl.18.00 svētku koncerts

15.novembris:

11.30 svinīgā līnija 1.-3.klasēm

12.20 klases stunda 1.-9.klasēm

13.05 svinīgā līnija 4.-9.klasēm

Pēc svētku pasākumiem skolēni dodas mājās. Pagarinātā grupa līdz pl.16.00

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google