Kas manu tautu dara stipru!

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google