Individuālās karjeras konsultācijas

No 2019.gada janvāra skola piedāvā

individuālās karjeras konsultācijas

skolēniem un viņu vecākiem.

Pieteikšanās pie skolas pedagoga karjeras konsultanta Ivetas Gūtmanes e-klasē vai pa tel.nr. 67474052.

Konsultācijas dienu un laiku nosakām pēc abpusējas vienošanās.

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google