Diplomdarbu aizstāvēšana

16.maijā plkst.13.05 6a klase - mūsu skolas pirmā klase, kura šogad absolvēs Pamatizglītības 1. posma (1. – 6.klase) profesionāli orientēta virziena programmu, aizstāvēs savus diplomdarbus. Pirmo reizi šāds pasākums skolas vēsturē! Aicināti arī atbalstītāji un interesenti!

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google