Jaunumi

Informācija par Rīgas Danču kluba sarīkojumiem mūsu skolā: Tuvākais jau otrdien 2018. gada 9. 0ktobrī 19:00 - 22:00. Par pārējiem lasiet tālāk. Vairāk

AICINĀM 4. - 8.KLAŠU SKOLĒNUS CENTĪGI MĀCĪTIES, LAI PIEDALĪTOS KONKURSĀ PAR VIETĀM UZ VASARAS NOMETNI 'DABA MĀCA'! Vairāk

Ar klasi piedalies viktorīnās visa gada garumā un krāj punktus, lai saņemtu GALVENO BALVU! Vairāk

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google