Zinību diena

Ievērojot SPKC rekomendācijas, lūdzam vecākus un citus pavadītājus neuzturēties skolas teritorijā.

Zinību dienā, kā arī pārējā mācību procesa laikā lūdzam stingri ievērot drošības un piesardzības pasākumus saistībā ar MK noteikumiem nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"un skolas izdoto kārtību!

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google