Zaļā skola

Mēs vēlamies dzīvot sakārtotā un tīrā vidē. Tāpēc ir mērķis iekļauties Ekoskolu programmā un iegūt Zaļo karogu. Ekoskolu modelis ir ļoti populārs visā pasaulē un audzina jaunos cilvēkus dzīvot saskaņā ar vidi, apzināties sevi kā vides sastāvdaļu.

4.stāvā sākumskolas skolēni jau mācās šķirot atkritumus. Tas notiek sadarbībā ar firmu ProFiks Clean. 

Domā zaļi! 

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google