Sveicieni Zinību dienā!

Mēs tiekamies laikā,

Kad rudens ar krāsainām 

Dālijām vasaru skauj,

Kad vējmāte staigā un,

Birdinot asaras,

Pēdējās rožlapas rauj.

Mēs tiekamies laikā,

Kad ezis uz adatām

Sarkanu ābolu nes,

Kad dzērves jau klaigā,

Tā aiznesot līdzi sev

Dziesmu no dzimtenes.

                   (INTA VĪKSNIŅA-DRIĶE)

Mēs tiekamies "dīvainā" laikā, laikā, kurā (ierobežojumu dēļ) nedrīkstam pazaudēt cilvēcisko saikni, sapratni un sirsnību.

Es novēlu izturību, veselību un vienotību - mums visiem! Lai mums stiprs gars visā ko daram!

Saulainu Zinību dienu un gaišu jauno mācību gadu!

 

Vecāku padomes vārdā

Māra Jazņeviča

Skolas skolotāji pievienojas vecāku padomes sirsnīgajam sveicienam! Lai skaisti svētki!

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google