Skolēnu testēšana ar siekalu testu skolā

Mūsu skolā siekalu testa nodošana paredzēta pirmdien 30. augustā, laikā no plkst. 08:00 - 09:00. Lūdzam precīzi ievērot klases audzinātāja norādīto laiku un ierasties tieši šajā laikā, nedrūzmēties! 

Ierodoties uz testu nepieciešama sejas maska!

Pirms testa veikšanas jāiesniedz vecāka rakstiska atļauja testa veikšanai! (informācija no klases audzinātājas)

Testa veikšana notiks katras klases telpā (telpu būs iespējams noskaidrot ienākot skolā), klases audzinātājas vadībā.

Pusstundu pirms testa veikšanas nedrīkst:

  • ēst,
  • dzert,
  • tīrīt zobus,
  • lietot medikamentus perorāli.

Testa rezultāts būs pieejams vecākiem, laboratorija to nosūtīs uz e-pastu vai mob.tālruni. Pozitīva rezultāta gadījumā, vecāka pienākums ir nekavējoties darīt to zināmu klases audzinātājai!

Lūdzam pārrunāt ar savu bērnu analīžu nodošanas procesu (skatīt pielikumā esošo dokumentu un video rullīti), mazināt satraukumu par šo procesu (mums visiem šī nav ierasta situācija, kas var radīt nelielu satraukumu pirms nezināmā) un neradīt lieku satraukumu bērnos, bet tieši otrādi - atbalstīt un pārrunāt ar bērnu neskaidros jautājumus!

 

Filmiņu par testa nodošanu skatīties šeit! 

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google