Patriotisko dziesmu konkurss 2020

Vēstures mēneša ietvaros 4. - 9. klašu skolēni aicināti piedalīties patriotisko dziesmu konkursā 2020 "Skani, mana tēvu zeme!". Konkurss šogad norisināsies laikā no 9. - 13. novembrim, katrai klasei atsevišķi, konkursa uzdevumus veicot gan individuāli, gan visam klases kolektīvam kopā. Rezultātu paziņošana un apbalvošana notiks 17. novembrī, klases stundu laikā. Informāciju par konkursu iespējams saņemt pie klases audzinātājām un mūzikas skolotājām. Lai skaists un muzikāli bagātīgs piedzīvojums!

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google