Par ārkārtas situāciju

Saskaņā ar ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī un IZM norādēm

(https://www.izm.gov.lv/lv/informacija-par-covid-19), skola ir slēgta, mācības notiks attālināti, apmeklētāji netiek pieņemti klātienē, saziņai ar skolas vadību lūdzam izmantot skolas e-pastu fbps@riga.lv

Saziņai ar skolotājiem mūsu skolas skolēnus un vecākus lūdzam izmantot e-klasi.

Paldies par sapratni!

Administrācija

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google