Par ārkārtas situācijas pagarinājumu līdz 9.jūnijam

Ārkārtas situācija valstī tiek pagarināta līdz 9.jūnijam. VISI pasākumi, kas bija ieplānoti skolas kalendārā IR ATCELTI.

Saskaņā ar ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī un IZM norādēm (https://www.izm.gov.lv/lv/informacija-par-covid-19) kā arī MK rīkojumu https://likumi.lv/ta/id/313191, skola ir slēgta, mācības notiek attālināti līdz mācību gada beigām, kas ir 29.maijs, apmeklētāji netiek pieņemti klātienē, saziņai ar skolas vadību lūdzam izmantot skolas e-pastu fbps@riga.lv. Arī par kārtību, uzņemot uz 1.klasi, lūdzam sazināties, izmantojot norādīto epastu.

Saziņai ar skolotājiem mūsu skolas skolēnus un vecākus lūdzam izmantot e-klasi.

 

Paldies par sapratni!

Administrācija

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google