Koku stādīšana Mārupītes Mežaparkā

Pasākums tika rīkots sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību un  Meža attīstības fondu. Pasākuma laikā tika stādīti krūmi un atjaunotas trīs koka laipas (finansējums no Meža attīstības fonda). Šis projekts ir aizsākums Mārupītes mežaparka izveidošanai atbilstoši apstiprinātajiem Mārupītes mežaparka saistošajiem noteikumiem.

Bieriņu apkaimes biedrība kopā ar Friča Brīvzemnieka pamatskolas skolēniem un citiem interesentiem veidos kopā rekreācijas zonu Bieriņos - tāda ir tālākā nākotnes vīzija.

Pasākuma sākumā pasākuma apmeklētāji tika iepazīstināti ar Meža apsaimniekošanas, ainavu veidošanas, dabas daudzveidības nozīmi meža parka teritorijās, ņemot vērā pieredzi Mārupītes mežaparka plānojuma izstrādē. Izaicinājumiem, problēmām.

Paldies mūsu skolas 4b klases un 9.klases pārstāvjiem koku stādīšanas pasākumā!

Gallery

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google