Karjeras nedēļa 2021 no 11. - 15. oktobrim!

Mūsu skolā oktobris tradicionāli ir Karjeras mēnesis, tādēļ ne tikai no 11. - 15. oktobrim, bet gan visa mēneša garumā norisināsies dažādi pasākumi, kas aktualizēs dažādus ar karjeras izglītību saistītus jautājumus.

Sākumskolā:

  • Manas dzimtas profesiju koks . ( skolēni veido savu ģimenes locekļu profesiju koku kopā ar vecākiem, pēc tam iesniedz klases audzinātājai)
  • Par ko es kļūšu kad izaugšu liels…. Skolēni stundā stāsta par saviem nākotnes plāniem, skolotāja piefiksē profesiju un pēc tam visi kopīgi veido profesiju varavīksni.
  • Vecāku profesiju dienas skolā.

Pamatskolā:

  • Domraksts latviešu valodā “Kad es izaugšu es kļūšu par…..” 5.-6.klasei
  • Prezentācija par izlozēto mācību iestādi. 
  • Profesijas un mācību priekšmeti. 4.-9.klases mācību priekšmetu skolotāji izvelk vienu mācību priekšmetu (ne savu).Izvēlas klasi ar kuru kopā veikt šo uzdevumu. Kopā ar klasi veido plakātu, video, prezentāciju utt., kurā saraksta profesijas, kurās nepieciešams šis mācību priekšmets. Uzskaita kādas īpašības, prasmes un kādiem mācību priekšmetiem skolā jāpievērš uzmanība, lai strādātu šajās profesijās.

 

  • Mācībstunda 7. - 9.klašu skolēniem
  • Tiešsaistes diskusija jauniešiem. Iedvesmas stāsti- kā es nokļuvu IKT nozarē? 12.oktobrī 14.00 tiešsaistē @ TavaiKarjerai. 9.klasei
  • IKT jomas pārstāvju veiksmes stāsti. 7. - 9.klasei, visa mēneša garumā.
  • “Profesiju mēmais šovs” (visa mēneša garumā)

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google