Karjeras mēnesis

Karjeras mēneša un karjeras nedēļas pasākumi

1. Karjeras izvēles lapu aizpildīšana. 1.-9.klase, audzināšanas stundās.

2. Ēnošana 8.klasei, 19.10.-23.10.

3. Vecāku profesijas. Audzināšanas stundās. Vecāki stāsta par savas profesijas izvēli un noteicošiem faktoriem tās izvēlē. 1.-9.klases, visa mēneša garumā.

26.10.-30.10. karjeras nedēļa 2020

1. Sākumskolā 1.-4.klase bērni kopā ar vecākiem veido plakātus vai video rullīšus par tēmu ”Manu vecāku profesijas” Plakātus nes un video rullīšus nosūta klases audzinātājai. Var veidot visa mēneša garumā.

2. Pamatskolas skolēni veido prezentāciju par tēmu ”Vecāku loma manas mērķtiecīgas karjeras lēmumu pieņemšanā” Darbu veic sadarbībā ar vecākiem. Prezentācijas iesūta klases audzinātājai vai PKK Ivetai Gūtmanei. Var veidot visa mēneša garumā.

3. Mācību priekšmetu stundās skolotāji izvēlas vienu klasi un veido plakātu par dažādās profesijās nepieciešamajām zināšanām viņa mācību priekšmetā.

4. Vecākiem un skolotājiem(kuriem interese)- interaktīva diskusija tiešraidē VIAA Facebook kontā “Tavai karjerai” 27.10. plkst.19.00-20.00

5. Pasākums “Mēs esam visapkārt” 7.-9.klasei, datums un laiks tiks precizēts.

6. Viktorīna “Vai zini Latvijas ievērojamu un populāru cilvēku profesijas?” 28.10.

 

Sagatavoja karjeras izglītības konsultante Iveta Gūtmane

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google