FIZIKAS GADA AKTIVITĀTES ESF projekts

ESF projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"(8.3.2.2./16/I/001) FIZIKAS GADA IETVAROS tiek piedāvātas papildus nodarbības

 

1. Pie skolotājas Ineses Venckus “Individualizētais pedagoga atbalsts izglītojamajiem ar vispārējiem un /vai zemiem sasniegumiem informātikas jomā 1.-9.klašu skolēniem.”

Tas nozīmē, ka trešdienās no pl.8.00 līdz 8.30 un pl.12.00-12.20 visiem 1.-9.klašu skolēniem ir iespējams izmantot datorklasē pieejamo tehniku dažādu darbu izstrādei, veikšanai un konsultācijām, piemēram, POWERPOINT prezentācijas, uzdevumi.lv, startit.lv utml.

2. Pie skolotāja Markusa Bauģa "Interešu izglītības pulciņš "Programmēšana" no otrā semestra 5.-9.klasēs.

3. Pie skolotājas Ivetas Cīrules pirmdienās pl.15.20 - 16.00 "Nodarbības individualizētam mācību atbalstam pēc stundām fizikas stundās apgūto tēmu dziļāka izpētei talantīgajiem 8.-9.klašu skolēniem un interesentiem". 

 

Ar pārējām projekta ietvaros piedāvātajām nodarbībām iespējams iepazīties skolas mājas lapā www.fbps.lv 

Ieva Zdanovska, projekta koordinatore.

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google