ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Friča Brīvzemnieka pamatskola piedalās projektā "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs", kura īstenošanas laiks ir no 2016.gada 2.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim. projekta mērķis: uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs; nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās; celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm; motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši izglītojamā interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

Projekta īstenotājs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra. 

Sīkāka informācija par projektu:

http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/karjeras_atbalsts_2016_2020/par_projektu/

Projekta koordinators mūsu skolā ir pedagogs karjeras konsultants Iveta Gūtmane.

 

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google