ESF projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

Arī Friča Brīvzemnieka pamatskola ir to 34 Rīgas skolu skaitā, kuras jau pavisam drīz sāks realizēt projektu "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" (8.3.2.2./16/I/001). Skolā tiks piedāvātas dažādas aktivitātes, kuras būs domātas gan 1.klašu skolēniem veiksmīgākai lasītprasmes un rēķināšanas prasmju attīstīšanai, gan arī 5.-9.klasēm dabaszinātņu, vēstures un valodu jomās. Projektā iesaistītie skolotāji: Ieva Zdanovska (koordinators), Inese Venckus, Iveta Cīrule,  Gita Brēmane, Laila Putniņa, Ineta Dūmiņa, Rasa Valdiņa, Nereta Iveta, Dace Šetlere, LU students Dāvis Kalvāns un skolas direktore Biruta Venckus.

Sīkāka informācija par projektu visc.gov.lv mājas lapā:

http://www.visc.gov.lv/visc/projekti/esf_8322.shtml

Sekojiet līdzi informācijai!

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google