Diplomdarbi

Gada noslēgumā sestās klases skolēniem, kuri apgūst vizuālās mākslas priekšmeta programmu 1.-6. klasei  (21014111) bija jārāda savas iegūtās un attīstītās  prasmes mākslā, radoši veidojot diplomdarbus. Tiesa diplomdarbu izstrādes procesu jau pašā sākumā izmainīja ārkārtas situācija, bet tas nebija šķērslis daudzveidīgu un pilnībā patstāvīgu darbu izveidei. Tēma: '' Ritms un ornaments. Kompozīcija '' nav tieši jaušama darbos, bet gan caurvīta starp elementu izkārtojumu, laukuma aizpildījumu vai ieklājot krāsu. Kopumā darbi ir interesanti, katrs ar savu raksturu vai odziņu.

Skolotāja Edīte Zeltiņa

Gallery

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google