Dalība IEA Matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības tendenču starptautiskajā izmēģinājuma pētījumā

Starptautiskā izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācija (turpmāk tekstā - IEA) ir neatkarīgs, starptautisks nacionālo pētniecības iestāžu un valsts pētījumu aģentūru kooperatīvs, kas veic starptautiskus pētījumus par izglītības sasniegumiem kopš 1959. gada. TIMSS ir starptautiski atzīts kā pamatots un uzticams skolēnu sasniegumu matemātikā un dabaszinātnēs mērījums 4. un 8. klasē, IEA TIMSS ir sniedzis pārskatu par starptautiskajām skolēnu sasniegumu tendencēm katru ceturto gadu kopš 1995. gada. Tas ir veidots, lai noteiktu un interpretētu atšķirības nacionālajās izglītības sistēmās, lai palīdzētu uzlabot mācību procesu matemātikā un dabaszinātnēs visā pasaulē. 

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google