British Council pārstāvniecība Latvijā un Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs uzsāk kopprojektu skolām “Darīt kopā II”

Projektā ar 4 Latvijas pašvaldību Izglītības pārvalžu uzaicinājumu piedalās 12 skolu skolotāji no Viļānu novada, Ludzas novada, Rīgas un Pierīgas (Stopiņu novads) latviešu un mazākumtautību skolām, veidojot skolu sadarbības pārus.

Projekta mērķis ir uzlabot sadarbību starp latviešu un mazākumtautību skolām, izglītojot dažādu mācību priekšmetu skolotājus un 8. vai 9. klašu skolēnus par reālās dzīves problēmrisināšanas metodēm vietējā kopienā/novadā.

 

Apskatiet, kā līdz šim mums ir veicies un kas projektā paveikts!

Related files

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google