Attālināts darbs

Labdien, mīļie!

Jau 4.nedēļu strādājam, mācāmies, izglītojamies, apgūstam jaunas prasmes - ne tikai skolēni, bet arī vecāki, skolotāji un administrācija! Viegli nav, bet darbu ļoti atvieglo mūsu skolas vecāki, kuri sūta atbalsta un uzmundrinājuma vēstules, gan arī mūsu radošie skolotāji un protams, atgriezeniskā saite, kuru iegūstam gan no bērniem, gan vecākiem. Skolēni ar prieku pilda darbus, iesūta tos gan eklasē, gan whatsapā. Protams, ka ne visiem iet spīdoši, ir arī grūtības, bet sadarbojoties skolēniem, vecākiem, skolotājiem, skolas atbalsta personālam un klašu audzinātājiem, visu var atrisināt. Šobrīd, vairāk kā jebkad, ir jābūt maksimālai komunikācijai visos virzienos!

Vecāku spēka vārdi:

*Šis ir jauns izaicinājums visiem. Jā, ir mirkļi, kad jāatgādina par mācīšanos. Ir reizes, kad jāuzmundrina. Bet man liekas, ka mēs visi labi tiekam galā. Bērns grib uz skolu, jo tur labāk iemācot un skolotāji ir forši. Novēlu skolotājiem radošumu, izturību un stipru veselību!

*Vēlos pateikt lielu paldies par pedagogu labi sagatavoto mācību materiālu! Viss ir ļoti skaidrs, viegli uztverams! Skolotāji ir atsaucīgi! Mums - gan A., gan P. patīk mācīties mājās! Mēs izmācāmies PILNĪGI visu, kas ir uzdots. Ir ļoti daudz labas lietas mācoties mājās - mēs šajā situācijā cenšamies atrast labo un pozitīvo, jo vairojot negatīvo visi cietīs un to nu gan nevajag. Paldies Jums un kolektīvam!  Veselību vēlot, A. un P. mamma

*Rakstām, jo gribam pateikt vislielāko paldies par jūsu darbu šajos jaunajos apstākļos. Paldies ka turpināt motivēt un iedvesmot bēŗnus apgūt jaunas lietas un nostiprināt esošās zināšanas. Paldies par interesantajiem un atraktīvajiem uzdevudiem.  Paldies ka arī jūs meklējat jaunas iespējas un platformas, bērnam uzdotie uzdevumi  nav vienkārša uzsdevumu izpilde no mācību grāmatas vai darba burtnīcas. Bērni ir lepni un priecīgi dalīties ar uzsāktajiem un paveiktajiem projektiem. Pirmā mācību nedēļa jaunajos apstākļos ir gandrīz garām! Vēlam jums veselību, pacietību un spēku turpināt lielisko darbu ko darāt! Lai izdodas arī turpmāk! G. un P. vecāki E. un I.

* Sirsnīgi pateicamies par jūsu visu ārprātīgo darba apjomu. Saprotam un no sirds NOVĒRTĒJAM! K.
* Zinu, ka ļoti viegli ir kritizēt un teikt, ka viss ir slikti. Tomēr es šoreiz gribu izteikt pateicību 4.A klases audzinātājai un priekšmetu skolotājiem. Praktiski viss ir saprotams un skaidri uzrakstīts, jāmācās, protams, ir diezgan daudz, tomēr viss ir izdarāms un ar katru nedēļu kļūst vieglāk. Skolotāji vienmēr ir sasniedzami un ļoti atsaucīgi. Tomēr, lai lieki skolotājus netraucētu, mēs, vecāki, mēdzam sazināties savā starpā un izrunāt katram radušos jautājumus, tas palīdz! Mēs visi šajā situācijā mācāmies, arī vecāki. Varu tikai apbrīnot skolotājus, kuri spēj to visu, kas tiek iesūtīts pa vairākiem saziņas kanāliem, apkopot, izlasīt, izlabot, izlikt vērtējumus un vēl pateikt bērniem personīgu "paldies"! Protams, ka bērns ļoti grib uz skolu - satikt klasesbiedrus un skolotājus, atgriezties ierastajā ritmā, cerams, ka tas šajā mācību gadā vēl būs iespējams! Paldies arī skolas vadībai par ieguldīto darbu šajā sarežģītajā situācijā! No katras krīzes kaut ko mācāmies, ceru, ka  no šīs visi, jo īpaši vecāki, mācīsies būt iecietīgāki, saprotoši un vairāk palīdzēs savām atvasēm arī ikdienā! Lai mums visiem viss izdodas! Vēlreiz paldies! E. C. mamma

Tiek pievienoti vizuālās mākslas skolotājas apkopotos interesantākos darbiņus: 

Pirmais veikums! Vizuālā māksla. 1., 2.klase. Darbs ar dabas materiāliem. Zaķi nāk! 

Otrs darbiņš! Vizuālā māksla, 3.klase. Darbs ar dabas materiāliem. Cilvēciņi.

 

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google