Animācijas filma "Vakarstāsts"

Skolas aušanas pulciņa meitenes Elza un Zane Purvišķes, Elza Jurēviča, Beate Beļinova, Dārta Muriņa, Madara Sprūde, Daniela Vizule, Sabīne un Anete Dzenavas kopā ar skolotāju Sarmīti Sedliņu piedalījās projekta "Es Tevī raugos un gribu būt draugos" animācijas filmas "Vakarstāsts" par Padures muižas noslēpumiem veidošanā. Kopā ar Padures, Kuldīgas un Salaspils bērniem tika pērļots, zīmēts un protams arī filmēts Padures muižā. Paldies par atbalstu Padures pagasta pašvaldībai, Salaspils novada domei, SIA “Pērļotava”, Padures muižas saimniekam Jānim Lazdānam un sadarbību animācijas meistarei Dacei Liepai. Pateicoties Daces Liepas uzaicinājumam meitenes ne tikai iepazina animācijas noslēpumus, bet arī paciemojās Kuldīgas aušanas studijā, pilsētas muzejā, Padures novadpētniecības muzejā kā arī iepazina Kuldīgas pilsētu un Padures muižas spoku pasauli.

Sižets TV

Fimiņa  VAKARSTĀSTS

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google