Aktuālākā informācija topošajiem 1.klašu skolēnu vecākiem

Lūdzam 1.klašu vecākus līdz 25.augustam elektroniski pieteikt skolēna e-karti www.riga.lv vai Rīgas satiksmes klientu apkalpošanas centros.  Sīkāka informācija atrodama klāt pievienotajā bukletā.

Lūdzam līdz 31.augustam skolas kancelejā (209.kabinetā) iesniegt medicīnas dokumentus un potēšanas kartes kopiju. Medicīnas dokumenti jānokārto pie ģimenes ārsta.  
Ja bērnam ir nepieciešama speciālā ēdināšana, lūdzam iesniegt ģimenes ārsta izziņu.

Pielikumā:

Mācību līdzekļu saraksts.

Informācija par skolu (šī prezentācija tika rādīta vecāku sapulcē 2.06.2022.)

Informācija par nepieciešamajām prasmēm un iemaņām, kas jānostiprina līdz 1.septembrim, skolu uzsākot (šī prezentācija arī tika rādīta vecāku sapulcē 2.06.2022.)

Informācija par skolēna ekarti.

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google